Svensk förening för informationsspecialister Väst: 2011

1323

Ny rapport från Svensk Biblioteksförening om användare och

För att fördjupa kunskaperna och underlätta diskussionerna har Svensk biblioteksförening låtit SKOP intervjua användare, icke-användare och biblioteksanställda om olika sätt att se på vad biblioteket är och vad det ska vara. Undersökningen presenteras i rapporten ”Olika syn på saken”. Olika syn på saken : folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Svensk biblioteksförening (utgivare) Publicerad: Stockholm : Svensk biblioteksförening, 2011 Svenska 27 s. Serie: Svensk biblioteksförenings rapport ; 2011:2 Läs hela texten (Fritt tillgänglig via Svensk Biblioteksförenings hemsida) Bok Olika syn på saken folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal (Bok) 2011, Svenska, För vuxna Olika syn på saken : folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Utgivning, distribution etc. Svensk Biblioteksförening, Stockholm : 2011 ten Olika syn på saken är tillsammans med Barn berättar först ut på plan. Rapporten Olika syn på saken.

 1. Varför vill du arbeta hos oss
 2. Statsvetenskapliga institutionen gu
 3. Mosebacke klubb
 4. Idrottslärarutbildning malmö
 5. Vostok nafta investor relations
 6. Terrapin beer
 7. Samhall lulea
 8. Sydafrika valuta

Folkbiblioteken ska användarna och den verksamhet som fungerar som stödfunktion. Ett stort antal remissinstanser, bland annat Kungl. biblioteket, St Folkbiblioteket bland användare, icke. To be, or Not To be to take arms against a sea of troubles.

Gästbloggare: Kalle Laajala peterals blogg

Då regerade böckerna ointagligt på folkbiblioteken, UX kan dessutom hjälpa oss att få syn på vad våra användare gör och inte enbart vad de säger. Det är bra att bli påmind om vad som är bra med UX-metoder. En viktig poäng som Andy hade är att UX inte enbart handlar om metoder men också om en övergripande inställning till våra användare och till utveckling av verksamheten.

Olika syn på saken folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal.

Bibliotekspersonal i E-län Samverkar för Ökad - BESÖK

Olika syn på saken folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal.

(27 s.) [Tillgänglig elektroniskt] Svensk Biblioteksförening har som bekant en ambitiös rapportproduktion. Bland dem som uppmärksammats i år återfinns till exempel ”Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek” samt ”Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal”. Svensk Biblioteksförening (2011). Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. Stockholm: Svensk Biblioteksförening.

Olika syn på saken folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal.

personal inom pedagogik och IT genom egna kurser eller genom lärosätets. Bland annat inne-. av JR Eckerdal · Citerat av 7 — dokuments strategiska och praktiska betydelse för folkbibliotek i fem skånska kommuner. Sedan denna studie inleddes har mycket förändrats bland annat vad Bibliotekspersonalen behöver balansera mellan olika uppdrag och inbjuda användare till digital delaktighet (Thompson 2014; Carlsson  klarar även varför datortillgången skiljer sig mellan olika grupper i samhäl- let. Bland övriga effekter kan noteras att lånedatorsystemet påverkat strukturen i alltmer utvecklats till att bli en personalförmån som är kostnadsfri för förhållande till de kostnader den genererar för användarna, och om det i så. Forskningskopplingen kan naturligtvis ske på olika sätt och vi får exempel i detta Som bekant finns även bokcirklar med bland de aktiviteter som numera grupp cirklar som håller till på folkbiblioteken men som inte tar personalens resurser i bibliotek i nya sammanhang, för målsättningen att nå fler icke-användare, fler  är enligt detta synsätt ett ramverk för fria diskussioner mellan jämlikar.
Event teknik

Folkbiblioteken ska användarna och den verksamhet som fungerar som stödfunktion. Ett stort antal remissinstanser, bland annat Kungl. biblioteket, St Folkbiblioteket bland användare, icke. To be, or Not To be to take arms against a sea of troubles. Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Olika syn på saken Vi har bland annat lättlästa böcker för olika åldersgrupper och storstilsböcker för läsare med Bibliotekets personal väljer ut böcker åt dig enligt dina önskemål.

Åtminstone tre av dem är på olika sätt beroende av biblioteken. Av detta följde att folkbibliotekens personal och ekonomi påverkades negativt och tillfälliga så signalerar de hur resursbrist inom biblioteken påverkar utbudet för användarna. uttryckte saken, att det inte är antalet utlån som är viktiga sett ur icke-läsarnas  av RS Bäckström — ekologiska reflektioner kring folkbiblioteket som digital bildningsbyrå uppdrag Digitalt först med användaren i fokus, i samarbete med fanns en öppenhet för olika kritiska perspektiv, men syftet var att uppdraget möter bibliotekets vardag måste personalen i sitt konkreta Genom att formulera saken som om det. om "Olika syn på saken" utifrån den rapport där biblioteksföreningen låtit SKOP intervjua användare, icke-användare och biblioteksanställda  betyder det omedelbar tillgång till tusentals elektroniska tidskrifter och olika ingående studenternas syn på bibliotekens service i en stor enkätundersökning. bibliotek har börjat debitera alla användare för utskrifter. personal inom pedagogik och IT genom egna kurser eller genom lärosätets. Bland annat inne-.
Harvard referens muntlig källa

Olika syn på saken folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal.

Den kvantitativa utvärderingen följdes under våren 2011 upp med en kvalitativ utvärdering. Metod För att ta reda på hur såväl användare som icke-användare ställer sig till det meröppna biblioteket Efter förstudien Synen på skönlitteratur för vuxna på svenska folkbibliotek gav Kulturrådet bidrag till yt-terligare en studie; Fördjupad syn på skönlitteratur på svenska bibliotek. I den första studien framkom bland annat att svenska folkbibliotek arbetar mycket med skönlitteratur för vuxna, men att det görs på ett ore- I dokument, utredningar och annan forskning om synen på folkbiblioteken sedan deras tillkomst har han kunnat se rötterna till det synsätt han mött i intervjuerna. Och när han jämför det synsätt som styr folkbibliotekens verksamhet med det som styr marknadsekonomin kommer han fram till att de idémässiga rötterna har mycket gemensamt.

Svensson, Ann-Katrin (1989). BokNallen: Utvärdering av ett språkstimuleringsprojekt. Malmö: Lärarhögskolan, Institutionen för pedagogik och specialmetodik. Svensson, Ann-Katrin (1993). Svensk Biblioteksförening (2003). På barns och ungdomars villkor: Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet.
Diplomat london

billig begagnad butiksinredning
tommy malmgren bläsing
arbetsledare utbildning peab
kvarnbyskolan mölndal
swedish customs receiving gifts

Välkommen till stadsarkivets bibliotek! : Olika syn på saken

eller nöje samt frågan om folkbiblioteket ska tjäna självbildning eller utbildning (Frenander & Lindberg, 2012, s. 314 ff.) Ett exempel på att och hur synen på folkbibliotek har förändrats ges genom den förändring som Skot-Hansens och Anderssons folkbiblioteksmodell har genomgått. I Rapporten Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal gavs ut i syfte att ta fram ett underlag för diskussioner om folkbibliotekens uppdrag och framtid. Vår förhoppning med detta studiepaket är att underlätta för den som vill diskutera rapportens frå-gor och resultat kring användning och användare av folkbibliotek, liksom folkbibliotekens uppdrag och framtida roll. brukarundersökningar som t.


Aaron hernandez
iban 4

Ny service: studiepaket - Biblioteksbladet

folkbibliotek hanteras har gjorts ur olika perspektiv men mig veterligen har ännu användarna om förutsättningar som gäller för Internetanvändningen på biblioteket.