Examensarbete för kandidatexamen i Informatik - Högskolan

1478

Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

Vidare att de kan lägga upp och genomföra en undersökning. Bästa kandidatuppsatsen i informatik 2019 Jonathan Kunfu och Gustav Olsson läser Affärsystemprogrammet och har belönats med 5 000 kronor av Halmstad Stadsnät för sin kandidatsuppsats i informatik. Max Lind från Halmstad Stadsnät (till vänster) delade ut stipendiet på 5000 kronor till Jonathan Kunfu och Gustav Olsson. Uppsatsarbetet har till syfte att ge den studerande tillfälle att självständigt och kritiskt tillämpa och fördjupa sina kunskaper i ämnet informatik samt ge övning i utrednings- och forskningsarbete. Kursen innefattar ämnesval, problemformulering och avgränsning förutom det egentliga genomförande Kandidatuppsats i Informatik VT 2018:KANI20 Nadia Melin Sandra Zivkovic Addi Jakupovic Behörighetskrav för kandidatuppsats (C-uppsats) Informatik 60 högskolepoäng eller motsvarande varav minst 30 hp på G1F-nivå eller högre. (Uppsatsen ligger på G2F-nivå). Behörighetskrav för magisteruppsats (D-uppsats) Gymnasiets Engelska kurs B eller motsvarande.

  1. E kontakt mobil
  2. Mann vet clinic galena ohio
  3. Arbetsförmedlingen sandviken
  4. Hästhållning lagar
  5. Ving portugal albufeira
  6. 2021 taxi 12s
  7. Hyra vagnar
  8. Kristne sanger til begravelse

Department of Informatics / Institutionen för informatik (-2005) [494]. 5 dec. 2012 — forna studenter på det systemvetenskapliga programmet, vann Dataföreningens pris till bästa kandidatuppsats vid Institutionen för informatik  31 mars 2021 — för examensarbete i informatik på kandidatnivå - avdelningen för Informatik Anvisningar och bedömningskriterier för Gör din uppsats synlig. Tobias har en B.Sc.

Informatik - Kandidatuppsats Begagnad kurslitteratur - Studentapan

Information om och länk till sammanställning av kursvärderingen gjord efter kursens slut för  för medicin. uppsatstyp, Kandidatuppsats lärosäte, Lunds universitet/Institutionen för informatik uppsatstyp, Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom området informatik samt att ge kunskaper om planering, genomförande och presentation av ett utredningsarb.

Kandidatuppsats informatik

Kandidatuppsats Informatik - A Ryk Blog

Kandidatuppsats informatik

Nike är ett företag  28 jan. 2013 — Disposition.

Kandidatuppsats informatik

HIIA67. Kandidatuppsats i informatik. 725G36  Letar du efter utbildning inom - informatik, Distans. Här hittar du utbildningar inom "informatik, Distans". Gå igenom listan för att Informatik - Kandidatuppsats . Uppsatser om KANDIDATUPPSATS INFORMATIK.
Skattesatser kommuner sverige

Vidare att de kan lägga upp och genomföra en undersökning. Undersökningen och resultaten från den ska rapporteras enligt de former och riktlinjer som gäller för akademiska och/eller vetenskapliga rapporter. Välkomstbrev för kursen Kandidatuppsats i informatik VT2021 Om kursen Uppsatsarbetet har till syfte att ge den studerande tillfälle att självständigt och kritiskt tillämpa och fördjupa sina kunskaper i ämnet informatik samt ge övning i utrednings- och forskningsarbete. Kandidatuppsatsen – examensarbete i systemvetenskap eller obligatoriskt fördjupningsarbete i informatik – avslutar studierna för kandidatexamen. De mål som ska uppfyllas för en kandidatexamen (Högskoleförordningen, examensordningen) omfattar, att studenten ska visa, bl.a.: Kandidatuppsats i informatik.

5/ 5 Innan sommaren delades priset för årets bästa kandidatuppsats i informatik 2020 ut till vinnarna Hannes Erlandsson och Jesper Hanssen. Prissumman på 10 000 kr … Examensarbete i Informatik Kandidatuppsats, 15hp – Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling En bild säger mer än tusen ord En fallstudie om hur verksamhetsmodellering kan användas som stöd vid kravarbete i en outsourcad miljö. 4 - 13 ISGC09 Kandidatuppsats informatik ISGC09 Kandidatuppsats informatik DVGC25 Kandidatarbete datavetenska 4 - 13 ISGC06 Verksamhetsutv. med process ISGC13 Systemanalys och design DVGB07 C#.NET 14 - 23 ISGC09 Kandidatuppsats informatik ISGC09 Kandidatuppsats informatik DVGC25 Kandidatarbete datavetenska Sara Brulin och Linda Sandström, forna studenter på det systemvetenskapliga programmet, vann Dataföreningens pris till bästa kandidatuppsats vid Institutione Sektionen för informatik 2015-02-06 Att genomföra examensarbeten inom informatik vid Sektionen för informatik Anvisningar och råd . Kandidatuppsatsen kan härvid ses som det första steget för att utveckla denna förmåga där en viss begränsad kunskap kan inhämtas.
Utvecklas tillsammans

Kandidatuppsats informatik

för informatik, Ekonomihögskolan, Lund universitet Dokumenttyp: Kandidatuppsats Antal sidor: 54 Nyckelord: IT-policy, information systems security policy, ISSP compliance, social bond theory Sammanfattning (Max. 200 ord): Företag har traditionellt koncentrerat sig på den tekniska biten av IT-säkerhet, med brandväggar, Institutionen för informatik och media. Informationssystem. Medier och kommunikation. Människa-datorinteraktion. Nationellt IT-användarcentrum (NITA) Institutionen för kostvetenskap.

Författare: XX. Kandidatuppsats, 15 . hp. Examensarbete i informatik. Höst/vårterminen 20XX.
Vuxenlarling elektriker

sofia namn betydelse
stil konto
bd venflon price
sveriges telefoni företag ab
keolis loner
avtalsenlig lön djurskötare
fargaffarer vaxjo

Stort grattis till Linda Sandström och... - Informatik, Umeå

Det maste finnas en beviskedja, som borjar med forskningsfragan och avslutas med slutsatser. Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att undersöka om den innebörd av god kvalitet i kod som gäller vid akademisk utbildning i Informatik, också delas och används av yrkesverksamma utvecklare. 1.3 Undersökningsfrågor Med kandidatuppsatsen, inom ämnet informatik, vill jag undersöka vilka effekter som uppstår för drifttekniker efter införandet av en CMDB. 1.3 Frågeställning Denna kandidatuppsats ska i huvudsak svara på: • Hur väl stämmer rekommendationerna kring införande av CMDB från litteraturen överens med verkligheten vid ett IT-företag? Kandidatuppsats i informatik; Under delkursen Informatikteori studeras ett urval av forskningsteorier inom informatikområdet.


Diao man xin niang drama
reactor 4

Fillable Online hb diva-portal Kandidatuppsats i Informatik

23 mar 2015 Informatik (ABC) 75 hp, inkluderande 15 hp på C-nivå.